Конкурси

Редни број Документација Назив
1. Конкурсна документација:
JNMV br. 1/2017
Позив за подношење понуда
Инвестиционо одржавање крова на згради Основног суда у Књажевцу
2. Документ:
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора