Контакт

Основни суд у Књажевцу

Кеј Димитрија Туцовића бр. 5, 19350 Књажевац

Централа

019/ 731 - 402
019/ 731 - 403

Управа

судијски помоћник,
Соња Крстић

019/ 731 - 402,
локал бр. 104
019/ 731 - 320
факс 019/732-756

uprava@kz.os.sud.rs

Рачуноводство

Маријана Вучковић

019/731-402 локал 108
019/732-438

racunovodstvo@kz.os.sud.rs

Информационо
техничка служба

Александар Тошић

019/ 731-402 локал
бр. 114

itsluzba@kz.os.sud.rs

ПИБ: 108341500
Текући рачун-депозит: 840-439802-19
Текући рачун-судске таксе: 840-30640845-31
Текући рачун-казне: 840-30641845-38
Мод. 97 60045