Непокретна имовина

Продаја непосредном погодбом

Редни број Број предмета Датум продаје
1. И.И-130/15 17.01.2018.
2. И.И-130/15 22.01.2018.