Покретна имовина

Друга продаја

Редни број Број предмета Датум продаје
1. И.И-A470/16 10.01.2018.
2. И.И-386/17 15.01.2018.
3. И-1108/15 19.02.2018.
4. И-440/16 26.02.2018.
5. И.Ивк-65/16 08.03.2018.
6. Ив-56/14 10.04.2018.
7. Ивк-2354/15 26.04.2018.
8. И.Ивк-1766/15 17.05.2018.