Покретна имовина

Друга продаја

Редни број Број предмета Датум продаје
1. И.Ивк-732/16 01.02.2017.
2. 3-И-475/14 09.02.2017.
3. И.Ивк-589/16 01.03.2017.
4. И.Ивк-738/16 01.03.2017.
5. И.Ивк-1431/15 01.03.2017.
6. И.Ивк475/14 01.03.2017.
7. И.Ивк-5391/15 01.03.2017.
8. И.Ивк-7760/15 01.03.2017.
9. И.И-A1/16 22.03.2017.
10. И.НТ-119/16 24.03.2017.
11. И.Ивк-738/16 27.03.2017.
12. И.Ивк-739/16 27.03.2017.
13. И.Ивк-1431/15 28.03.2017.
14. И.Ивк-5391/15 28.03.2017.
15. И.И-A264/16 04.04.2017.

1 - 2 - 3