Покретна имовина

Продаја непосредном погодбом

Редни број Број предмета Датум продаје
1. И-250/15 12.01.2018.
2. И.И-A470/2016 19.02.2018.
3. И.Ивк-65/16 18.04.2018.