Пријем странака

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда Зоран Ристић, заменик председника суда судија Мирјана Павловић или судијски помоћник Соња Крстић.

Пријем странака је четвртком, странка унапред заказује позивом на број телефона 019/731-320, након чега ће бити одређено време пријема странке.