Пријем странака

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда Зоран Ристић, заменик председника суда судија Мирјана Павловић или судијски помоћник Слободан Цветковић.

Термин у којем ће бити обављен разговор, странка унапред заказује позивом на број телефона 019/731-320, након чега ће бити одређен дан, време и место пријема странке.